BIA Daily Бюлетин
Eжедневен електронен бюлетин
Бизнес Индустрия Капитали
Регистрирай се >>
Предстоящи събития от БСК

Проект на Търговско индустриална камара – Бургас е финалист в ежегодния конкурс RegioStars 2017

Проектът на Търговско индустриална камара – Бургас “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РАЙОН“ е един от финалистите за наградите RegioStars за 2017 г., ежегоден конкурс за най-вдъхновяващите и новаторски регионални проекти в Европа, подпомогнат от фондовете на политиката на сближаване на ЕС.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ (CCI No: 2007CB16IPO008) от Търговско индустриална камара – Бургас, в качеството й на водеща организация, в партньорство с Търговско промишлена палата – Къркларели, Турция. В рамките на изпълнението на проекта (2013-2014 г.) бяха извършени анализи на състоянието на пазара на труда и ролята на жените в двата трансгранични района и се създадоха предпоставки за стимулиране на предприемачеството сред жените, както и за насърчаване на принципа на равенство между половете.

Проектът на Търговско индустриална камера-Бургас е отличен в категория 3: „Овластяване на жените и активно участие“ . Церемонията по награждаването ще се състои в Брюксел във вторник, 10 октомври, 2017 по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

За повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Project of the Chamber of Commerce and Industry – Bourgas finalist in the annual RegioStars 2017 awards

The project of the Chamber of Commerce and Industry - Bourgas "ENHANCING THE RESPECT FOR GENDER EQUALITY IN BULGARIA-TURKEY CROSS-BORDER AREA " is one of the finalists for the RegioStars awards for 2017, the yearly competition honouring Europe's most inspiring and innovative regional projects supported by the EU Cohesion Policy Funds.

The project is implemented with the financial support of BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME (CCI No: 2007CB16IPO008) by the Chamber of Commerce and Industry - Bourgas in the capacity of a lead partner, in partnership with the Kirklareli Chamber of Commerce and Industry, Turkey. As part of the implementation of the project (2013-2014), the labor market situation and the role of women in the two cross-border regions have been analyzed and conditions have been created to stimulate entrepreneurship among women, and to promote the principle of equality between genders.

The project of Chamber of Commerce and Industry - Bourgas is nominated in category 3: " Women Empowerment and Active Participation". The awards ceremony will take place in Brussels on Tuesday, October 10, 2017 during the European Week of Regions and Cities.

For more information: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/